přehledný průvodce psychiatrickou péčí
 
 
Seznam psychiatrických zařízení -
nemocnice a léčebny
   
   
Psychiatrická nemocnice Šternberk

Olomoucká 173,
785 01 Šternberk,
tel. +420 585 085 111
info@plstbk.cz
www.plstbk.cz

Psychiatrická nemocnice Šternberk poskytuje zdravotní péči osobám stiženým duševními poruchami, u nichž je třeba specializované péče ústavní i ambulantní.

V rámci své hlavní činnosti Psychiatrická nemocnice vykonává:

Ve svém spádovém území poskytuje psychiatrickou péči v souladu s koncepcí oboru psychiatrie na úrovni současných vědeckých poznatků a k tomu vytváří potřebné podmínky.

Vykonává ochranné léčení uložené soudem.

Zabezpečuje pro hospitalizované osoby zdravotní služby v ostatních medicínských oborech.

Preventivní péči včetně služeb laboratoře, lékárny a odborných ambulantních služeb.

Provádí ve svém spádovém území zdravotně výchovnou činnost jako běžnou součást léčebně preventivní péče.

Podílí se na předmaturitní přípravě studentů SZŠ a pregraduální praktické výuce studentů FF UP.

Při plnění výše uvedených úkolů zajišťují provozní složky nemocnice služby k zabezpečení provozu a komplexní péče o pacienty.

V rámci využití volných kapacit zajišťují provozní složky nemocnice jinou činnost zahrnující praní a žehlení prádla, prodej obědů třetím osobám a pronájem volné kapacity tělocvičny.

tisk  tisknout    mail  napište nám
Mám jít na psychiatrii?
Když vám doporučují psychiatra, neznamená to, že jste blázen...
Hledáte pomoc?
Necítíte se ve stejné psychické pohodě jako dříve?
Sháníte psychiatrické zařízení blízko bydliště?
Máte potíže při práci nebo studiu?
Máte tělesné potíže, pro které není zdůvodnění?
Doporučil vám váš lékař vyšetření psychiatrem?
Někdo z vašeho okolí vás posílá na psychiatrii?
 
   
Lundbeck logo  
   
blázinec.com