přehledný průvodce psychiatrickou péčí
 
 
Seznam psychiatrických zařízení -
nemocnice a léčebny
   
   
Psychiatrická nemocnice Dobřany

Ústavní 2,
334 41 Dobřany,
tel. +420 377 813 111
pldobrany@pld.cz
www.pld.cz

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví, je samostatným právním subjektem. Organizace je odborným lůžkovým zdravotnickým zařízením, zabezpečujícím především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení (pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, odd. pro léčbu závislostí, odd. somatické pro psychicky léčené pacienty - neurologické, plicní, interní).

K dalším činnostem organizace patří:

Výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování.

Zajištění závodní preventivní péče pro zaměstnance.

Zajištění ambulantní péče.

Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a další obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení.

tisk  tisknout    mail  napište nám
Mám jít na psychiatrii?
Když vám doporučují psychiatra, neznamená to, že jste blázen...
Odkazy
Projekt destigmatizace
Stránky nabízející pomoc všem, kdo mají trápení s hlubokým smutkem nebo příliš silnou úzkostí.
Stránky o nespavosti a její léčbě.
 
   
Lundbeck logo  
   
blázinec.com