přehledný průvodce psychiatrickou péčí
 
 
Co lze léčit a jak úspěšně
   
Obecně lze psychické poruchy léčit velice dobře a současná moderní léčba je na stejné úrovni jako současná léčba interních onemocnění (hypertenze = vysoký tlak, diabetes mellitus = cukrovka…), někdy ji dokonce předčí. Musíme si uvědomit, že se většinou nejedná jen o projev samotné nemoci, ale že nemocí je ovlivněno chování postižené osoby, její vztahy s blízkými, pracovní pozice a podobně. Léčba těchto, vlastně druhotných, ale bohužel velmi významných, problémů je nedílnou součástí péče o psychické zdraví.
Psychické poruchy jsou zapříčiněny řadou vlivů. Část z nich máme vrozenou a tato predispozice zůstává. Podstatné však také je, jaké jsme v dosavadním životě získali návyky, zkušenosti. Největší ovlivnění psychiky nastává většinou v období dětství a dospívání. Nicméně naše okolí na nás stále významnou měrou působí i v dospělosti. To, v jakém pracujeme povolání, jakou máme rodinu a přátele, hraje důležitou roli.
Léčba psychických potíží, až na výjimky, není krátkodobá. Lze ji přirovnat k léčbě chronických interních onemocnění (cukrovka). Postihuje většinou lidi na počátku produktivního období. Z ekonomického hlediska tedy znamená největší zátěž pro společnost. Proto je léčba, která člověka navrátí k plnému duševnímu zdraví a k jeho původní společenské roli, významnější, než léčba jiných nemocí. Pro dobrý výsledek je nezbytná dobrá a dlouhodobá spolupráce mezi zdravotníkem a pacientem.
Poruchy s projevy v psychice
Jedná se o skupinu potíží zastoupenou například:
poruchami nálady (zejména zhoršením, nezájmem, poruchou soustředění…)
úzkostmi (z cestování, prostor, ale i bez zjevné příčiny)
nutkavým jednáním (kontrolování denních úkonů…)
psychotickými projevy (smyslové vjemy v rozporu s vjemy ostatních, chorobná podezíravost…)
poruchami kognitivních funkcí (paměti, soustředění, pozornosti…)
Pro tyto potíže je typický periodický průběh. Přestože tedy dojde s úplnému uzdravení, je vhodné s léčbou po nějakou dobu alespoň omezeně pokračovat, aby se potíže nevrátily.
Jinak nevysvětlitelné tělesné potíže
Hranice mezi psychickým a tělesným projevem nemoci není zřetelná. Mnoho tělesných nemocí má nejprve psychické projevy (např. porucha štítné žlázy) a naopak psychické potíže mají často hlavně tělesné projevy (např. úzkostné poruchy). Stejně tak rozpoznávání nemocí se již neopírá jen o dojem lékaře (přestože ten je stále nejdůležitější), ale používáme laboratorní, zobrazovací a další vyšetření. Léčebný zásah můžeme hodnotit pomocí řady metod. Rozdíly mezi neurologií a psychiatrií jsou dnes nepatrné. Hovoříme již spíše o neurovědách. Staré rčení "v zdravém těle zdravý duch" tedy stále platí a např. Světová zdravotnická organizace dnes hodnotí zdraví člověka z hlediska harmonie mezi tělesným a duševním zdravím.
Pacient by měl proto být nejprve vyšetřen po tělesné stránce, pak následuje vyšetření psychického stavu. V současné hektické době, v době s kultem zdatnosti a přepínání svých sil, není divu, že psychická zátěž se často projevuje spíše v tělesných projevech, než v psychických.
Závislost na alkoholu nebo jiné látce, hráčství
Tato skupina nemocí se, bohužel, stále rozšiřuje. Řada nemocných v dlouhodobé péči somatických lékařů (tedy lékařů, kteří léčí tělesná onemocnění včetně nervových) je někdy dlouhodobě léčena léky, na jejichž účinek se postupně vyvíjí návyk. Jedná se často o pacienty s úzkostmi poruchami a s poruchami spánku. Veřejnost stále málo ví o tom, že na některé léky může vzniknout stejná závislost jako na drogách. Zpravidla jde o léky, které - podobně jako alkohol - dokážou navodit rychlý a nepřirozený útlum až spánek (např. rychle, do 60 minut, působící látky proti úzkosti nebo nespavosti). Závislých na alkoholu a drogách je stále vysoké množství. Tato léčba je specifická, dlouhodobá, ale při dobré spolupráci pacienta úspěšná.
Poruchy chování
Tuto skupinu potíží můžeme rozdělit na poruchy dospělého věku (spánku, sexuálních funkcí…) a poruchy související s typickými životními obdobími (stáří, porucha intelektu…). Potíže lze velmi dobře kompenzovat při dlouhodobé léčbě.
Projevy následující po akutním stresu
Pokud se po nějaké vážné či vyhrocené situaci u vás objevily potíže, které jste dříve neměl(a), je vhodné neprodleně získat pomoc. Podle míry obtíží ji může zajistit vaše blízké okolí, praktický lékař, psychiatr nebo specializované krizové centrum. Pokud se jedná o potíže, které již znáte, je vhodné kontaktovat lékaře, který je již s nimi také obeznámen.
tisk  tisknout    mail  napište nám
Mám jít na psychiatrii?
Když vám doporučují psychiatra, neznamená to, že jste blázen...
Hledáte pomoc?
Necítíte se ve stejné psychické pohodě jako dříve?
Sháníte psychiatrické zařízení blízko bydliště?
Máte potíže při práci nebo studiu?
Máte tělesné potíže, pro které není zdůvodnění?
Doporučil vám váš lékař vyšetření psychiatrem?
Někdo z vašeho okolí vás posílá na psychiatrii?
 
   
Lundbeck logo  
   
blázinec.com