přehledný průvodce psychiatrickou péčí
 
 
Hospitalizace
   
Park
Hospitalizace - pobyt v psychiatrickém zařízení je vhodný tam, kde možnosti ambulantní léčby nestačí, nebo kde je vhodnější, aby pacient nebyl ve svém běžném prostředí. Důvody můžeme rozdělit na akutní a plánované.
Akutní důvody jsou v zásadě tyto:
Ohrožení vlastního života – vědomé sebevražedné jednání. Rizika sebevraždy nejlépe posoudí psychiatr. Jednání se může opakovat. Rozhodně nemá smysl vyžadovat slib, že pacient již dále sebevražedné jednání nebude opakovat. Nejedná se o zvůli, ale dle pacienta nejlepší (většinou jediné, které si uvědomuje) řešení tíživé situace. Dříve než začne fungovat léčba, ochrání život jedině hospitalizace na uzavřeném oddělení.
Ohrožení sebe – pacient sice neplánuje sebevraždu, ale neuvědomuje si jednání, které směřuje k ukončení života. Typickým příkladem je třeba bloudění zmatených lidí v silničním provozu. Také opakované závažné otravy psychoaktivními látkami (alkohol, hypnotika, opiáty…) jsou důvodem pro akutní hospitalizaci. Rozhodující je zde schopnost pacienta vyjádřit informovaný souhlas nebo nesouhlas s hospitalizací a míra aktuálního ohrožení.
Ohrožení vztahů s okolím – pacient není ohrožen na životě, ale jeho jednání zhoršuje jeho situaci v běžném prostředí (rodina, zaměstnavatel, sousedé…). Příkladem mohou být nepřiměřené projevy společenského soužití, finanční transakce apod. O možnosti akutního přijetí rozhoduje opět pacient a lékař.
Ohrožení zdraví z prodlení – v situacích, kdy je třeba zahájit léčbu co nejdříve a prostředky nejsou vhodné pro ambulantní léčbu. Příkladem jsou biologické metody, intenzivní léčba léky apod.
Plánovaně jsou pacienti přijímáni ke specializované diagnostice nebo léčbě. Neakutní léčba je většinou plánovaná. Pokud chcete specializovanou péči, je vhodné nejprve do zařízení zavolat, kdy bude volné místo a co budete k hospitalizaci potřebovat.
Náročná vyšetření jsou účelně vytížena řadou plánovaných pacientů a závislá na přítomnosti specialisty. Mnohdy je třeba ještě dalších podmínek (např. speciálně připravená kontrastní látka) nebo doporučení ambulantního lékaře. Proto je třeba požádat o vaše zařazení do plánu vyšetření ve vybraném zařízení.
Jakákoli léčba pomocí psychoterapie je také plánovaná. V ambulantních podmínkách bude většinou méně intenzivní. Navíc pacient může lépe hodnotit své domácí a pracovní prostředí, pokud v něm zrovna není. Stejně tak léčba pomocí náročných protředků – arteterapie, muzikoterapie, hippoterapie, canisterapie a další je možná jen plánovaně. Někdy je vázaná jen na lůžková zařízení. Opět je třeba určité trpělivosti, než na vás v pořadníku přijde řada.
Dalším důvodem plánované hospitalizace je léčba nemocí, kde prostředí nevhodně ovlivňuje průběh léčby. Typickým příkladem je léčba závislosti, protože pacienti mohou být léčeni jen bez vlivu psychoaktivní látky. A z tohoto vlivu se právě nejsou schopni vymanit. Léčba za hospitalizace má vyšší účinnost.

Některé specializované léčebné metody se provádějí jen ve spolupráci s jinými odborníky (elektrokonvulzivní terapie, vagové stimulace), mají zvláštní režim zahájení (léčba disulfiramem), nejsou zcela běžné nebo jsou vázané na využití výzkumné techniky(transkraniální magnetická stimulace). Většina těchto metod je však také postupně uvolňována i do ambulantní péče.

< zpět

tisk  tisknout    mail  napište nám
Mám jít na psychiatrii?
Když vám doporučují psychiatra, neznamená to, že jste blázen...
Hledáte pomoc?
Necítíte se ve stejné psychické pohodě jako dříve?
Sháníte psychiatrické zařízení blízko bydliště?
Máte potíže při práci nebo studiu?
Máte tělesné potíže, pro které není zdůvodnění?
Doporučil vám váš lékař vyšetření psychiatrem?
Někdo z vašeho okolí vás posílá na psychiatrii?
 
   
Lundbeck logo  
   
blázinec.com