přehledný průvodce psychiatrickou péčí
 
 
Formy léčby
   
terapie
Psychoterapie
Léčba psychologickými prostředky, kdy se užívá sociální interakce – slovo, hlas, mlčení, mimika, gesta. Lze sem zařadit i léčbu hudbou, výtvarnými technikami, dramatem a další směry. Existuje řada směrů, které postupují odlišnými cestami k obdobnému cíli:
Odstranění nebo zmírnění příznaků, např. přímým působením na příznak, přecvičení, sugesce.
Přetvořením a posílením pacientovy osobnosti nebo alespoň korekce nejproblematičtějších vlastností.
Psychoterapie může být ve formě:
Individuální - pouze terapeut a pacient
Skupinová – skupina maximálně do 15 nemocných (využívá se například v léčbě závislosti)
Rodinná – např. vztahové problémy v manželství, léčba některých neurotických poruch
Farmakoterapie
léčba prostřednictvím léků získaných z léčivých rostlin apod. Mezi jednotlivými zdroji není podstatný rozdíl. Důležitý požadavek je, aby lék měl jasně definované (a stále stejné) množství účinné látky. Tento požadavek nelze splnit například prostřednictvím čajů, kde roli hraje druh rostliny, místo růst, osvit, uchovávání, délka a forma přípravy… Pouze u skutečných léků je známá jejich účinnost i bezpečnost. Léky můžete získat pouze v lékárně, nikdy ne v drogerii nebo potravinách. Lékárník umí bezpečně rozpoznat, který přípravek je skutečným lékem a který pouze potravinovým doplňkem (tedy tabletami, čajem apod., které jsou sice připraveny z léčivých přírodních zdrojů, ale které nemusejí obsahovat standardní množství léčivých látek a jejichž účinnost není ověřena klinickými studiemi - u potravinových doplňků se kontroluje pouze bezpečnost).
Léky ovlivňují v první řadě projev nemoci. Ovlivněním projevu dochází k přetržení řetězce příčin a následků (např. úzkostný člověk má strach, že bude úzkostný…). Cílem je plně obnovit všechny funkce, které člověk měl.
Dostatečně dlouhým obdobím plně kompenzovaného („zdravého“) stavu se minimalizuje riziko návratu. Jen dostatečná dávka léku (účinná, ale bez rušivých nežádoucích účinků), který pacient požívá, může zajistit cíle léčby. Moderní léky nejenže k obnovují psychické funkce, ale dokonce vedou k růstu nervové tkáně a k její větší odolnosti vůči poškození. Psychiatr má dnes k dispozici mnoho léků, které léčí vlastní příčinu onemocnění, a přitom nevyvolávají závislost.
Je třeba si uvědomit, že jakákoli léčebná metoda působí jen po tu dobu, kdy je podávána. Postupem času se dosažené výsledky snižují. To platí pro léky, stejně jako pro jiné formy pomoci.
Biologická terapie
Léčba fyzikálními podněty. Sem patří léčba jasným světlem (sezónní deprese, dlouhodobě upoutaní na lůžko, závislosti, poruchy soustředění, přejídání, spavost…), elektrokonvulzivní terapie (nejúčinnější metoda léčby život ohrožujících stavů), repetitivní traskraniální magnetická stimulace, klimatoterapie, spánková deprivace…
Biologická terapie působí řadou odlišných cest. Od působení na nervové podněty, přes ovlivnění hormonálních hladin, až po cílený vliv na oblasti zvýšené nebo snížené aktivity mozku. Je k dispozici ve specializovaných lékařských zařízeních.
Existuje řada důkazů o tom, že kombinovaná léčba může být účinnější než léčba jen jedním přístupem. Zkušený psychiatr ví, že každý pacient reaguje jinak a hledá pro každého tu nejvhodnější léčebnou metodu, případně kombinaci metod Pro výběr nejvhodnějšího přístupu pro konkrétního pacienta je nutná konzultace s lékařem, který pacienta i používanou metodu dobře zná.
Kombinovaná terapie
Často je vhodné jednotlivé typy léčby kombinovat.
tisk  tisknout    mail  napište nám
Mám jít na psychiatrii?
Když vám doporučují psychiatra, neznamená to, že jste blázen...
Hledáte pomoc?
Necítíte se ve stejné psychické pohodě jako dříve?
Sháníte psychiatrické zařízení blízko bydliště?
Máte potíže při práci nebo studiu?
Máte tělesné potíže, pro které není zdůvodnění?
Doporučil vám váš lékař vyšetření psychiatrem?
Někdo z vašeho okolí vás posílá na psychiatrii?
 
   
Lundbeck logo  
   
blázinec.com